Selain daripada menggunakan teknologi seperti power point, video dan lagu sebagai bahan bantu mengajar, seorang guru juga hendaklah kreatif mencari buah fikiran bagi menghasilkan bahan bantu mengajar tidak elektronik yang mampu menarik minat pelajar untuk belajar. Kebiasaannya, seorang guru akan menggunakan kad manila, kertas mahjong dan gambar sebagai bahan bantu mengajar mereka. Pada kali ini, saya telah membuat satu jadual berkala yang boleh membantu pelajar untuk menghafal jadual tersebut.

Advertisements