Bertepatan dengan tugasan individu dalam mata pelajaran Teknologi Pendidikan ini, di sini saya lampirkan bersama video-video yang telah saya cari yang bertepatan dengan teknologi pada era ini. Video-video ini juga boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar (BBM) di dalam kelas pada masa akan datang kerana bahan ini mampu menarik minat pelajar dan memudahkan proses pemahaman mereka.

‘Pop Rocks Mythbuster’

‘Superheated Steam;

‘Liquid Light’

‘Skewer Through Ballon’

‘Homemade Electric Motor’

‘Wind Turbine’

‘Newton Beads’

‘Microwave Ivory Soap’

‘Fire Water Ballon’

‘Giant Bubble Maker’

Advertisements