Pada minggu lepas, setiap pelajar dikehendaki untuk membentangkan segala tugasan yang telah diberikan seperti 10 gambar teknologi bersama penerangan, 10 video dan satu rekaan kulit buku. Pembentangan ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pelajar untuk membuat penambahbaikkan terhadap tugasan mereka sebelum dihantar. Namun pada minggu ini hanya tiga pembentangan yang dapat dilakukan. Melalui pembentangan itu, pelajar lain turut dapat membuat penambahbaikkan terhadap tugasan masing-masing

Kuliah pada minggu lepas telah membincangkan tentang penyampaian berkesan. Kaedah amat diperlukan oleh seorang pendidik bagi memastikan setiap pelajar memahami apa yang diajar dan diberitahu di dalam kelas. Penyampaian yang dilakukan hendaklah mudah difahami, menarik didengar, memberi ilmu baru kepada setai pelajar, dapat membangkitkan emosi pelajar, dapat memberi impak terhadap pemikiran para pelajar dan interaktif. Terdapat beberapa model yang dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran seperti model face-to-face dan model 4 peringkat. Namun perbincangan pada minggu ini masih lagi belum tamat dan akan diteruskan pada minggu yang seterusnya.

Advertisements