Pada minggu ini, kelas tutorial telah dibatalkan bagi memberi ruang kepada kami untuk menyiapkan video yang perlu dilakukan. Segala bahan dan peralatan bagi membuat video tersebut telah disediakan. Pada minggu ini, kami memulakan proses ‘pengeditan’ video. Dalam proses ini, kami telah memotong dan mencantum video dan gambar yang telah diambil bagi menghasilkan video yang menarik. Selain itu, kami turut menambah memasukkan suara, lahu dan sarikata ke dalam video tersebut. Proses ini amat memerlukan kesabaran dan yang paling penting adalah kemahiran kerana proses ini adalah proses yang paling sukar dan perlu mengeluarkan idea bagi menghasilkan satu video yang menarik.

Di dalam kuliah, kami telah diterangkan tentang ‘Strategi yang Membina dalam Mengintegrasikan Teknologi dan Media’. Terdapat beberapa kaedah pengajaran yang dapat digunakan di dalam kelas iaitu persembahan, demonstrasi, latih-tubi, tutorial atau latihan, perbincangan, pembelajarn kooperatif, permainan, simulasi, penemuan dan penyelesaian masalah. Setiap strategi yang digunakan mempunyai kelebihan dan kelemahan mereka yang tersendiri. Selepas itu, penambahbaikkan bagi strategi yang digunakan turut dibincangkan. Selain itu, terdapat tiga jenis strategi yang kebiasaannya digunakan iaitu berpusatkan guru, berpusatkan pelajar dan pembelajaran kreatif.

Advertisements