Pada Jumaat lepas, saya telah menerima pensyarah yang baru iaitu Majer Jasmy bagi kelas tutorial saya. Di dalam kelas ini, saya telah diberitahu tentang tugasan yang perlu dilakukan bagi kursus ini. Antaranya adalah mencari 10 gambar, 10 video, membuat laporan secara berkumpulan dan membuat satu video secara berkumpulan juga. Kami juga turut diberikan beberapa contoh tugasan yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar lepas sebagai contoh dan rujukan bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Ketika kuliah pula, saya te;ah diberi pendedahan tentang teknik-teknik mengambil gambar, cara-cara mengambil gambar dan etika sepanjang proses pengambilan gambar. Antara teknik yang dapat digunakan ialah top view, long shot dan close-up.

Advertisements